Design Thinking

Wat is er nu een mooiere manier om kennis te maken met je nieuwe collega’s dan een hele ochtend intensief samen te werken aan de toekomst van Pieters Media. Dat is precies wat we gedaan hebben. Daarnaast was het ook een prima generale repetitie voor de After Summer School, die we op 19 september organiseren. (Had je jezelf al ingeschreven?)

We hebben samen een Design thinking sessie gedaan met alle denkers en doeners hier, waarbij ons mooie bureau centraal stond. Design Thinking is een beproefde methodiek om oplossingen en kansen te vinden voor allerhande zaken, waarbij altijd de eindgebruiker of mens centraal staat. Feitelijk volg je systematisch een aantal stappen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Dat is heel breed te interpreteren, waardoor je Design Thinking voor vrijwel elk vraagstuk kunt inzetten. De huidige situatie kan zijn dat de omzet daalt, waarbij de gewenste situatie is dat je samen meer verkopen wilt realiseren. Maar de huidige situatie kan ook zijn dat er behoefte is aan een cultuuromslag. Waarbij de gewenste situatie natuurlijk moet zijn dat iedereen als één team hetzelfde einddoel in het vizier heeft.

We beginnen een Design Thinking sessie altijd met een individuele huiswerk opdracht. Meestal stellen we twee eenvoudige vragen aan de deelnemers: Wat gaat er goed? en Wat kan er beter? En we vragen ook altijd naar de droom: Zou het niet fantastisch zijn als….? Door de huiswerkopdracht krijgen alle deelnemers even veel ruimte en tijd om hun mening en visie te geven over de huidige en gewenste situatie. En dat gaat in plenaire sessies vaak mis, omdat de minder uitgesproken types wellicht wat geïntimideerd worden door de meer assertieve deelnemers.

Mensen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de oplossing. Geen huiswerk is helaas geen toegang tot de sessie. Dat is een beetje schoolmeesterachtig, maar het draagt er wel aan bij dat de kans op succes aanzienlijk toeneemt. Je hebt daardoor alleen maar te maken met mensen die er ook echt wat van willen maken. En dat levert vrijwel altijd een mooie oogst op!
Op basis van de huiswerkopdracht cluster je diverse thema’s waar de groepen mee aan de slag gaan. Het belangrijkste is dat de onderwerpen worden aangedragen door het gehele team. En dat is natuurlijk wezenlijk anders dan een top-down formulering waarin je als eindverantwoordelijke zelf de onderwerpen bepaalt. Uiteindelijk rollen er de input allerlei vragen, die we gaan beantwoorden met creatieve en nieuwe oplossingen, die we ook direct concreet kunnen maken en kunnen uitproberen, testen en verbeteren. En juist dat laatste is wat deze methode zo mooi maakt. Het werk wordt steeds beter!

Actie!
Leuk natuurlijk al die ideeën, maar hoe kunnen we dit vertalen naar de praktijk? Stel dat je als bedrijf 10% wilt groeien, dan kun je dat natuurlijk als doelstelling formuleren. Maar je kunt het ook zodanig verpakken, dat iedereen meteen in de ‘aan’-stand schiet en je direct radartjes aan het werk zet: Hoe kunnen we 10% groei realiseren? Merk je dat het werkt?

Wij zijn hier bij Pieters Media in ieder geval helemaal in de ‘aan’-stand. Wil je zelf meer weten over de Design Thinking methodiek en hoe je hiermee de mensen binnen jouw organisatie in beweging kan brengen? Neem dan contact met ons op!